Serelaksyna , rekombinowana ludzka relaksyna-2 jest wazoaktywnym hormonem peptydowym wywołującym wiele biologicznych i hemodynamicznych efektów. We wstępnych badaniach serelaksyna była bezpieczna i dobrze tolerowana, dając pozytywne kliniczne efe...