Niedokrwistość jest jednym z poważnych powikłań przewlekłej choroby nerek. Standardowo, do jej leczenia stosuje się preparaty erytropoetyny. Peginesatyd jest czynnikiem stymulującym erytropoezę (ESA) o budowie białkowej, który może mieć potencjał ...