Betaadrenolityki stosowane są w niewydolności serca w klasach II-IV wg NYHA, gdy frakcja wyrzutowa lewej komory wynosi poniżej 40 proc. oraz gdy po zawale występuje bezobjawowa dysfunkcja skurczowa lewej komory, w dodatku do inhibitorów konwertazy...