Ogólnie przyjęte modele predykcyjne dla ryzyka chorób sercowo-naczyniowych uwzględniają ciśnienie tętnicze krwi, uzależnienie od tytoniu i poziom cholesterolu. Zastosowanie tego ostatniego było kwestionowane, w szczególności w zakresie prewencji p...