W badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach The Lancet analizowano bezpieczeństwo i skuteczność stosowania klopidogrelu w porównaniu z samym ASA z klopidogrelem. Celem badania było określenie czy po przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) u ...