Czy ocena doświadczeń związanych z ochroną zdrowia dokonywana przez pacjentów może mieć wpływ na jakość opieki zdrowotnej? Pomimo rosnącej roli takich sondaży w badaniach klinicznych i sektorze ubezpieczeń nie istnieje konsensus co do zgody w ocen...