Współczesne badania pokazały, że spontaniczny, lecz niezwiązany z procedurami medycznymi zawał serca jest związany z, następującym po nim, znaczącym zwiększeniem śmiertelności. Nie wiadomo, czy przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) zmniejsza ryzy...