Czy przy pomocy obrazowania mózgu jesteśmy w stanie zidentyfikować pacjentów, którzy odniosą największe korzyści z zastosowania leczenia udaru niedokrwiennego? Czy wewnątrznaczyniowa trombektomia w wypadku takich pacjentów poprawia wyniki leczenia...