Stosowanie agonistów GnRH w leczeniu raka prostaty jest związane z długoterminowymi działaniami toksycznymi, włączając w to osteoporozę. Stosując estrogen podawany parenteralnie można uniknąć tych powikłań oraz powikłań zakrzepowo-zatorowych, zwią...