Wśród chorych z udarem niedokrwiennym mózgu wyższy odsetek rekanalizacji niedrożnych naczyń uzyskuje się stosując metody wewnątrznaczyniowe niż leczenie trombolityczne. Ciągle jednak niewiele jest badań porównujących skuteczność obu ww. technik le...