W obrębie literatury dotyczącej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) wciąż trudno doszukać się konsensusu w kwestii wykonywania tej operacji na bijącym sercu, bez zastosowania krążenia pozaustrojowego u ludzi starszych. Czy rozwiązanie...