Radioterapia z powodu raka piersi wiąże się z narażeniem serca na promieniowanie jonizujące. Mimo wielu lat doświadczeń związanych ze stosowaniem tej metody leczenia nie jest znany wpływ tej ekspozycji na ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej ...