Hospitalizacja spowodowana niewydolnością serca stanowi poważny problem dla systemu ochrony zdrowia, a w dodatku jest związana z wczesną rehospitalizacją i ryzykiem śmierci po wypisaniu z oddziału. Czy aliskiren, będący bezpośrednim inhibitorem re...