Sukces wielu gałęzi przemysłu spowodował, że wielu badaczy sugeruje aby instytucje ochrony zdrowia dostosowały sposób zarządzania i działania w sposób podobny do tego, który występuje w wielu sektorach przemysłu produkcyjnego czy w branży technolo...