Skuteczność leczenia udarów kryptogennych jest wciąż na niezadowalającym poziomie. Biorąc pod uwagę większy odsetek pacjentów z drożnym otworem owalnym (patent foramen ovale, PFO) w tej grupie niż w populacji ogólnej wydaje się zasadne zamykanie t...