Zarówno zmiany genetyczne w zakresie locus 17q21 jak i choroby powodujące świsty wywołane przez wirusy są powiązane z rozwojem astmy. Jak silny jest ten związek z powstaniem astmy u dzieci udało się zbadać w dwóch próbach klinicznych: Childhood O...