Przez 50 lat nie udało się udowodnić skuteczności chelatacji za pomocą wersenianu disodowego (EDTA) w leczeniu miażdżycy. Czy mimo tego jest szansa, że ta metoda może znaleźć swoje miejsce w kardiologii?
Celem opublikowanego na łamach The J...