Intensywność terapii antypłytkowej w trakcie zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) jest ważnym czynnikiem wpływającym na zależne od zabiegu powikłania niedokrwienne. Kangrelor jest silnym żylnym antagonistą receptora adenozynodifosfor...