Jednym z kluczowych problemów dotyczących postępowania z pacjentami z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (ST-segment elevation myocardial infarction, STEMI) jest szybkie wykonanie koronarografii i następczej angioplastyki wieńcowej (percutaneo...