Przewlekłe zespoły bólowe są zgłaszane jako częste dolegliwości po przebytym udarze niedokrwiennym . Większość wcześniejszych badań epidemiologicznych dotyczyło małych grup pacjentów o stosunkowo krótkim okresie obserwacji. W dużej grupie obserw...