Rodzinna hypercholesterolemia jest częstym zaburzeniem dziedziczonym autonomicznie dominująco, powodowanym przez mutację w trzech znanych genach. Kaskadowe testy DNA są zalecane przez wytyczne brytyjskie, w celu rozpoznawania mutacji u krewnych, ...