L5 należy do frakcji ludzkich lipoprotein niskiej gęstości (LDL) o największym ładunku ujemnym i jednocześnie jest to frakcja LDL, która jako jedyna, poprzez hamowanie transkrypcji czynnika wzrostu fibroblastów 2 (FGF2), jest zdolna indukować apop...