Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych w uaktualnieniu wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dot. postępowania w migotaniu przedsionków (atrial fibrillation, AF) było podniesienie klasy zaleceń dla ablacji podłoża tej arytmii. Mi...