HIV, MI, zawał serca, OZW Ciągle nie jest oczywiste, czy ludzie zainfekowani wirusem HIV mają zwiększone ryzyko zawału serca w porównaniu z tymi bez infekcji. Aby zbadać tę potencjalną zależność należy analizować dane kliniczne uwzględniając czynn...