nadciśnienie tętnicze, leki hipotensyjne, zespół otępienny, zaburzenia funkcji poznawczych Do powikłań nadciśnienia tętniczego (NT), poza uszkodzeniem serca i nerek, należą też powikłania ze strony układu nerwowego takie jak udar mózgu i zespół ot...