karwedilol, metoprolol, CRT, terapia resynchronizująca, beta-adrenolityk, MADIT-CRT, beta-bloker Który beta-adrenolityk jest najlepszy u pacjentów z niewydolnością serca (heart failure, HF) z implantowanym urządzeniem do terapii resynchronizującej...