obturacyjny bezdech senny, CPAP, arytmia, obturacyjny bezdech podczas snu, ablacja, OSA, OSAS, izolacja żył płucnych Obturacyjny bezdech senny (OBS) nie jest już uważany za jednostkę chorobową wyłącznie pneumonologiczną. Udowodniono związek tej pa...