PCI, przezskórna angioplastyka wieńcowa, choroba wieńcowa, choroba naczyń wieńcowych Wypisywanie chorych ze szpitala w dniu zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej (percutaneous coronary intervention, PCI) nie jest powszechnie stosowaną prakt...