cholesterol, LDL, HDL, hiperlipidemia, statyny, Food and Drug Administration Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła do obrotu nowe połączenie leków hipolipemizujących. To Liptruzet firmy MSD, czyli preparat łączący w jednej tabl...