migotanie przedsionków, dabigatran, riwaroksaban, apiksaban, edoksaban, nowe leki przeciwkrzepliwe, leczenie przeciwkrzepliwe European Heart Rhythm Association opublikowała praktyczny przewodnik dotyczący stosowania nowych doustnych antykoagulantó...