stenty nitinolowe, angioplastyka, PTA, cilostazol, kwas acetylosalicylowy Cilostazol będący inhibitorem fosfodiesterazy działa wazodylatacyjnie na naczynia krwionośne a także hamuje agregację płytek. Czy lek ten może poprawiać wyniki endowaskularn...