udar mózgu, przejściowy atak niedokrwienny, migotanie przedsionków, leczenie przeciwkrzepliwe, skala QStroke, CHADS2, CHA2DS2VASc Czy istnieje idealna skala pozwalająca przewidzieć ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub przejściowego ataku niedokrwie...