elektrofizjologia, mięsień sercowy, serce, ablacja, arytmia, mapowanie, cewnikowanie serca Elektrofizjologa mięśnia sercowego należy do jednych z najtrudniejszych działów kardiologii. Nieskoordynowana, dodatkowa aktywność elektryczna serca stoi u ...