ICD, kardiowerter-defibrylator, ICD dwujamowy, ICD jednojamowy, nagły zgon sercowy Jedną z metod leczenia przewlekłej niewydolności serca jest wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (implantable cardioverter-defibrillator, ICD). Do takiego lecze...