ICD, implantowany kardiowerter-defibrylator, kardiologia sportowa, serce sportowca, W literaturze medycznej nie ma jednoznacznych danych wskazujących na bezpieczeństwo uprawiania sportu przez pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatore...