Zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, myopericarditis, perimyocarditis, troponina Naturalny przebieg myopericarditis/perimyocarditis jest wciąż słabo poznany, ze względu na fakt występowania licznych sprzeczności w obrębie literatury t...