skurczowe ciśnienie tętnicze, udar lakunarny, krwawienie wewnątrzczaszkowe Udary zatokowate (lakunarne) stanowią ok. 20 proc. wszystkich udarów niedokrwiennych mózgu. Obniżanie ciśnienia tętniczego zapobiega występowaniu udarów jednak jak do tej p...