leki przeciwkrzepliwe, leki przeciwzakrzepowe, ICD, stymulator serca, krwiak w miejscu loży, krwiak, warfaryna W Polsce wszczepia się coraz więcej stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów. Wiele z tych osób wymaga przewlekłego stosowania...