OZW, prewencja wtórna, rehabilitacja kardiologiczna, specjalizacja, badania obrazowe serca, referencyjność Polscy kardiolodzy uczestniczący w spotkaniu Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego, które odbyło 6 czerwca br. w Warszawie, m.in. kons...