Miażdżyca, bisfosfoniany, statyny, wapnienie naczyń, blaszka miażdżycowa, atorwastatyna, etydronian Statyny nie znajdują zastosowania w redukcji blaszek miażdżycowych w obrębie aorty brzusznej. Co raz więcej dowodów wskazuje natomiast na duży pote...