operacja niekardiochirurgiczna, troponina, zawał serca, ostry zespół wieńcowy, śmiertelność, uszkodzenie miokardium Którzy pacjenci po niekardiochirurgicznej operacji są narażeni na uszkodzenie miokardium? Wyniki badania  CHASE opublikowane na łam...