leki przeciwpłytkowe, kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, operacje niekardiochirurgiczne, operacje planowe Występujące z częstością ok. 4% powikłania sercowo-naczyniowe stanowią ważną przyczynę śmiertelności i chorobowości ...