nawrotowa zatorowość płucna, VKA, antagoniści witaminy K, statyny Pacjenci po epizodzie idiopatycznej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) mają wysokie ryzyko nawrotu choroby zarówno w trakcie leczenia przeciwkrzepliwego jak i po jego zakoń...