ostra zdekompensowana niewydolność serca, sód, płyny Opublikowane dotychczas wyniki badań nie wskazują jednoznacznie czy ograniczenie podaży płynów i sodu przynosi korzyści pacjentom z ostrą zdekompensowaną niewydolnością serca (acute decompensate...