Skrzeplina, zatyczka Amplatz’a, amplatzer, APC, migotanie przedsionków, udar niedokrwienny, CHA2DS2-VASc, uszko lewego przedsionka Zamknięcie uszka lewego przedsionka przy pomocy zatyczki Amplatz’a (ang. Amplatzer Cardiac Plug, ACP) ma za zadanie ...