STEMI, BMS, DES, MACE, zawał serca z uniesieniem odcinka ST, ostry zespół wieńcowy, zakrzepica w stencie Od lat trwają badania nad poprawą skuteczności leczenia zawału serca. Jednocześnie wprowadzenie stentów powlekanych lekiem (drug-eluting stent...