udar, przejściowy atak niedokrwienny, TIA, udar niedokrwienny, udar krwotoczny, klopidogrel, kwas acetylosalicylowy, krwawienie Pacjenci po przemijającym ataku niedokrwiennym (transient ischemic attack, TIA) lub niewielkim udarze niedokrwiennym ma...