miażdżyca, otyłość centralna, otyłość brzuszna, otyłość ogólna, choroba niedokrwienna serca W krajach wysoko rozwiniętych wciąż wzrasta epidemia otyłości.  Coraz częściej dotyka ona także młodych osób, które poprzez otyłość obecną u nich przez wie...