LABA, długodziałające beta-mimetyki, POChP, ryzyko sercowo-naczyniowe Długodziałające wziewne beta-mimetyki (LABA) i leki antycholinergiczne należą do pierwszej linii leczenia pacjentów z przelwekłą odbturacyjną chorobą płuc (POChP). Wyniki badań ...