NZK, wewnątrzszpitalne NZK, przeżycie W ocenie skuteczności leczenia nagłego zatrzymania krążenia (NZK) w szpitalach pod uwagę bierze się głównie przeżycie. Sugeruje się, że wysoki odsetek przeżyć  w niektórych szpitalach jest efektem miernego zap...